Temtiwr Coed y Brenin - 2018

Register your interest

Temtiwr : Tempter "One who tempts." - A weekend dedicated to Women's mountain biking at Coed y Brenin.

Borrowing it's name from one of the forest's best loved trails, the Temtiwr weekend will offer women an opportunity to advance their MTB skills and confidence, building on existing skills and learning new. There will be time to ride, relax and socialise in the beautiful surroundings of Southern Snowdonia's Coed y Brenin Forest Park.
 
Details of the 2019 Event will be released Spring 2019

Sign up to this list and we'll send you updates and information about the event and let you know when entries open.


Cofrestru eich diddordeb

Temtiwr : "Un sy’n temtio." - Penwythnos o feicio mynydd i fenywod yng Nghoed y Brenin.  

Gan fenthyg ei enw gan un o hoff lwybrau’r goedwig, bydd penwythnos y Temtiwr yn cynnig cyfle i fenywod wella’u sgiliau a’u hyder beicio mynydd, gan adeiladu ar sgiliau sydd ganddynt eisoes, a dysgu sgiliau newydd. Bydd amser i feicio, ymlacio a chymdeithasu yn amgylchedd bendigedig Parc Coedwig Coed y Brenin yn Ne Eryri.


Byddwn ni’n anfon diweddariadau a gwybodaeth am y digwyddiad, a rhown wybod i chi pan fydd modd archebu. 

 
* indicates required
Email Marketing Powered by Mailchimp