Newsletter

Přihlaste se k odběru newsletteru www.politikaspolecnost.cz

Subjekt údajů dává odesláním souhlas se zpracováním svých osobních údajů, tedy emailu a jiných kontaktních údajů spolkem Institut pro politiku a společnost, z.s., sídlem Babická 2329/2, 149 00 Praha, IČ: 227 68 670. Institut pro politiku a společnost, z.s. zpracuje osobní údaje pro účely zasílání pozvánek na budoucí akce a informování o aktivitách Institutu pro politiku a společnost prostřednictvím emailu. Subjekt údajů má možnost udělený souhlas kdykoliv odvolat korespondenčně nebo emailem na office@politicsandsociety.cz.

Více informací o rozsahu a způsobu zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem najdete zde.

**********************************************************************************

Subscribe to the newsletter www.politikaspolecnost.cz, which is written in Czech language.

The Client agrees to process his / her personal data, ie the e-mail and other contact details by the Institute for Politics and Society, z.s., registered office: Babická 2329/2, 149 00 Prague, ID: 227 68 670. Institute for Politics and Society, processes personal data for the purpose of sending invitations to future events and informing about the activities of the Institute for Politics and Society via email. The client has the option to withdraw consent at any time by mail or mail at office@politicsandsociety.cz.

For more information about the scope and manner of processing your personal information for this purpose, please see here.


**********************************************************************************
* označuje požadovanou
Email Marketing Powered by Mailchimp