Nyhetsmail om praktisk bruk av 3D visualisering, animasjon, VR og interaktiv 3D. Fra de norske ekspertene på teknisk visualisering.

Med eksempler, tips og tricks mht hvorfor visualisering er blitt slik en åpenbaring for stadig flere - fra en aktør med tung teknisk kompetanse, kommersiell tyngde og nettverk som vi fletter våre kunder og kontakter inn i.
* Angir obligatorisk